Vrije markt Wamel & Vrije markt Tiel


voor de laatste keer

( dit jaar ) ga ik vandaag met mijn vader weer naar de vrije markt in Wamel en ide vrije markt inTiel

gewoon om een dagje weg te zijn, en te snuffelen naar leuke dingetjes voor mijn eigen rommelmarkten en garageverkoop....

maar het valt tegenwoordig niet mee om nog dingen te kunnen kopen waar je nog iets op kan "verdienen"..

kosten voor vandaag, benine geld, 2 keer entree en wat te drinken....

en dan is het nog "hopen"dat je iets leuks kan vinden wat die kosten weer dekt..

want als je zelf 1 kraampje huurt op op een rommelmarkt, dan ben je al snel 30 € kwijt om ergens te mogen staan...En het is niet meer zoals vroeger, als je tegenwoordig dingen van 1 € verkoop, dan durven mensen te zeggen "50 cent ?"" err word vaak gedacht datrommelmarkten ( nog steeds ) goudmijntjes zijn, helaas, die tijd is voorbij, maar verzammelen en snuffelen zijn en blijven leuke hobby's.

#vrijemarktWamel #vrijemarktTiel #inkopen #snuffelen

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square